نسخه دمو اپلیکیشن اندروید

برای دریافت نسخه دمو از این لینک اقدام کنید و خرید بزنید. بعد از خرید افزونه را نصب نموده و از قسمت “اطلاعات” در تنظیمات افزونه ما کد api داده شده را در پشتیبانی برای ما ارسال کنید تا اپ دمو را دریافت کنید.

رایگان – خرید